بنام  او آغاز می کنیم :

سالهاست در زمینه برق صنعتی فعالیت می کنیم و سالهاست که با این تجهیزات آشنایی داریم . در طی این سالها به هدفی جز موفقیت در مسیر رشد و بالندگی برای ارائه بهترین ها میندیشیده ایم .

خواسته ایم بهترین باشیم ، پس بهترین ها را برای نیل به آرمانهای خود گردهم آورده ایم.

هیئت مدیره مدبر و کاردان ، نیروی جوان و فعال ، زمینه ای مساعد برای پیشرفت و خلاقیت ، همراه با ارائه تجهیزات صنعتی با کیفیتی مطلوب برای صنعت برق کشور ، تمام بهترین های ما هستند تا رضایت تک تک مشتریان خویش را به دست آوریم و در آینده ای نه چندان دور به بزرگ آرمان خویش نیز  نائل شویم.

در این میان پیشنهادات و انتقادات سازنده شماست که ما را راهنمایی می کند تا آنکه بدانیم چقدر به هدف خویش نزدیکیم .

همچنان منتظر تامین نیازهای خود از سوی ما باشید.

  با احترام

 رضا مظلومی تبریزی

  مدیر عامل